Skilsmisse

Statsråd Solberg: Nei til innvandrerkvinners skilsmisserettigheter

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har nå vurdert Stortingets anmodningsvedtak om et nytt tillegg i utlendingsforskriften som skal sikre innvandrerkvinner samme rettigheter til skilsmisse som andre i dette landet. KRD har kommet frem til at dette ikke skal gjøres. KRD mener at det heller ikke er grunn til å endre reglene slik at det kreves dokumentert skilsmisse fra landet der ekteskapet ble inngått, før eventuelt ny familiegjenforening gjennom ekteskap kan innvilges i Norge. I følge KRD reiser de endringer som er foreslått, betenkeligheter i forhold til Norges internasjonale forpliktelser.

Dette gjelder særlig i forhold til diskrimineringsforbudet, idet KRD mener at forslaget vil kunne utelukke kvinners adgang til familiegjenforening. Med dette mener KRD at særlig muslimske kvinner kan bli nektet å komme til Norge på familiegjenforening, fordi mannen/familien/miljøet er redd de skal kunne skille seg… Med andre ord tar KRD mer hensyn til de kvinner som eventuelt skal komme til Norge, enn de kvinner som allerede er i Norge. Videre blir disse landenes (religiøse) lover og praksis styrende for Norges lovgivning. KRD mener også at forslaget er betenkelig i forhold til religionsfriheten, jf. f.eks. at katolikker ikke har (religiøs) lov til å skille seg. Dette tilsier at Solberg setter religionsfrihet foran likestilling, som er totalt motsatt konklusjon av hva menneskerettighetsinstituttet i Danmark har kommet frem til. Etter HRS’ vurdering er KRDs beslutning et tilbakeslag for demokratiet, og et skritt nærmere en teokratisk stat.Flere politikere på Stortinget har også reagert på departementets beslutning. Til Aftenposten sier representanter fra både Ap, Frp og SV at de ikke anser saken som avsluttet.

Les vurderingen fra KRD