Skilsmisse

Solberg trosser Stortinget

Erna Solberg (h) og Regjeringen nekter å følge opp et pålegg fra Stortinget om å endre utlendingsforskriften. Men opposisjonspartiene bøyer ikke uten videre av.