Skilsmisse

Skilsmisserettigheter

HRS dokumenter blant annet i boken ”Feminin integrering” (kolofon.com, 2003) at det er en rekke kvinner i Norge som ikke har de samme skilsmisserettigheter som sine ektemenn. Dette er først og fremst knyttet til at kvinnene i en rekke av de religiøse ekteskapskontraktene ikke tildeles de samme rettighetene som mennene. Dermed kan kvinnen komme i den situasjonen, at selv om hun er norsk skilt, så er hun fortsatt religiøst gift - dvs. at miljøet her og landet der kvinnen inngikk ekteskapet fortsatt oppfatter hennes som gift. Dette kan bl.a. ha som konsekvens at hvis kvinnen returnerer til landet der ekteskapet ble inngått, så er hun å betrakte som (eks)mannens eiendom og, hvis hun har inngått et nytt ekteskap, kan hun tiltales for bigami.