HRS Publikasjoner

Feminin integrering – utfordringer i et fleretnisk samfunn (2003)

Feminin integrering

Er dette Europas fremtid?

16 år gammel, tvinges norskpakistanske Jeanette inn i et ekteskap der hun voldtas. Titusener av europeiske innvandrerjenter har samme erfaring. Hvorfor lukker samfunnet øynene for denne uverdige situasjonen?

I Paris i 1982 skapte et jentebarn overskrifter; tre måneder gamle Bobo blødde i hjel etter amputasjon av klitoris. Tjue år senere foregår slike ”operasjoner” daglig i Europa. Hvorfor straffeforfølger kun ett europeisk land slike grusomme forbrytelser?

18 år gammel tvinges Hera til å gifte seg i Pakistan. Fem år senere får hun skilsmisse etter norsk lov. Men under islamsk lov er hun fremdeles gift, og dersom hun inngår nytt ekteskap kan hun straffes for bigami i Pakistan. På bakgrunn av forslag i denne boken, vedtok Stortinget endringer for å stoppe de skandaløse forholdene.

Human Rights Service (HRS) kom i juni 2003 med 1. opplag av boka «Feminin integrering – utfordringer i et flerkulturelt samfunn». Den 28. november 2003 kom revidert 2.opplag. Boka vakte internasjonal oppsikt allerede før oversettelse til engelsk. Boka presenterer unik dokumentasjon og statistisk materiale, som underbygger at integreringen av ikke-vestlige innvandrere i Europa langt på vei mislykkes. De statistiske analysene avdekker at et overveldende flertall av de muslimske innvandrerne som har giftet seg, har inngått ekteskap med partner bosatt i opprinnelseslandet. Gjennom en norsk innvandrerhistorie, medrivende fortalt av Hege Storhaug, møter vi ansiktene til noen av dem statistikken omfatter. Det er rystende historier om utnyttelse, frihetsberøvelse og tvang – som også viser ”familiegjenforeningen” gjennom ekteskap: Søskenbarn tvinges til å ekte hverandre. Motivene bak de arrangerte transkontinentale ekteskapene er å sørge for visum til Vesten, samt å opprettholde ”tradisjonelle verdier” knyttet til blant annet undertrykking av kvinner og religiøs underkastelse. HRS kaller de unge brudene for ”levende visum i en moderne form for menneskehandel”. Dokumentasjon vitner om at denne handelen er et omfattende problem i hele Vest-Europa.Politiske maktpersoner både i Norge, Danmark, Finland og Nederland har allerede vist interesse for de uredde og innsiktsfulle forslagene til tiltak.”Feminin integrering” er et ”ide- og dokumentasjonsverksted” for alle som interesserer seg for det fleretniske samfunnet. Både politikere, offentlig ansatte innen skole-, helse- og sosialvesenet, politi og jurister, og selvsagt alle medborgere, vil ha stor nytte av boka.

Her kan du lese innledningen og se gjennom innholdsfortegnelsen