Skilsmisse

Ingen likestilling

Kan muslimske kvinner få like rettigheter til skilsmisse som menn? Nei, sier majoriteten av muslimer. Ja, sier muslimske feminister.

For nesten 1400 år siden skal profeten Muhammed ha mottatt åpenbaringer fra Gud. Åpenbaringene skal ha blitt nedtegnet ordrett i Koranen (i ettertid, da Mohammed selv ikke kunne skrive). Hvert ord anses for å være hellig og dermed gyldig til enhver tid. Den gang var familien et ukjent system og begrep på den arabiske halvøyen. Det ble derfor gitt detaljerte regler for familieliv, kjønnsroller og seksualitet. Reglene om menns ensidige rett til skilsmisse har blitt stående så godt som uforanderlig siden islams opprinnelse, nettopp fordi reglene anses som guddommelige. Anerkjente islamtolkere forklarer menns ensidige rett til skilsmisse med at islam vektlegger regulering av seksualitet. Seksualitet skal kun forekomme innenfor ekteskapet, ellers blir det ”sosialt kaos”, blant annet i den forstand at menn mister kontroll over hvem som er deres biologiske barn. En av grunnene til at mannen fikk tillatelse til å ekte flere hustruer var at han skulle kunne tilfredsstille sine seksuelle behov innenfor ekteskapets rammer, og skilsmisseretten gjorde det enkelt for ham å skifte ut en hustru dersom han skulle bli lei henne. Unngå nærhet I motsetning til kristendommen, hevder islam at kvinnen har sterke seksuelle drivkrefter. Hun anses å stå i ledtog med djevelen og må derfor hindres i å få for stor makt over mannen. Mannens viktigste oppgave er å vise hengivenhet til Gud. Hustruen må derfor ikke komme mellom ektemannen og Gud. Dette betyr at ektemannen ikke bør utvikle for stor nærhet til hustruen. Ved at mannen skaffer seg flere hustruer, bindes han ikke for nært til én og blir derfor ikke så sterkt avhengig av kvinnen. Gjennom mannens ensidige rett til skilsmisse og polygami, sikres han herredømmet over kvinnen og således herredømmet i samfunnet.Avviser herre-slave-forholdetEktemannens to hovedplikter er å forsørge og beskytte hustruen(e) og barna. Dersom han oppfyller disse pliktene, skal hustruen(e) svare ham med å være lydig. Slik sett har ikke islam et ideal om likestilling mellom kjønnene. Det snakkes heller om likeverd – at kvinner og menn er like mye verdt som mennesker.Muslimske feminister avviser at islam og Koranen er uforanderlig. De hevder at islam skal tilpasses det enkelte samfunnets utvikling, og at på den tid islam utsprang, var samfunnsforholdene helt andre enn i store deler av den muslimske verden i dag. Feminister tar også sterkt avstand til synet på kvinnen som farlig i den betydning at hennes seksuelle drivkrefter er en trussel mot mannen og samfunnets stabilitet. De mener at det tradisjonelle familiesynet ødelegger kvinnene ved å frata dem deres menneskelighet. Kvinnene er kilden og senteret som bringer liv og orden. Ved å gi henne denne statusen, og ta avstand fra det tradisjonelle herre-slave-forholdet, der kjærlighet mellom ektemann og hustru er tabu, vil forholdet mellom kvinner og menn styrkes, diskriminerende holdninger svekkes og lovverket forbedres. Kilder: «Den muslimske familien» (Tove Stang Dahl, Universitetsforlaget, 1992).»Beyond the Veil» (Fatima Mernissi, Al Saqi Books, 1985).