Kjønnslemlestelse

Reddet fra kjønnslemlestelse

Ei 10 år gammel norskfødt jente ble 12. desember 2008 reddet i siste liten fra å bli transportert ut fra Norge for kjønnslemlestelse. Jenta, med somalisk bakgrunn, var i ferd med å bli fraktet via Sverige til Sør-Somalia, da Human Rights Service alarmerte Oslopolitiet ved Voldsavsnittet som gikk til aksjon på Oslo Bussterminal og fikk stoppet utreisen.

Human Rights Service fikk tips rundt klokken 16:00 fredag 12. desember om at ei jente skulle tas på buss til Sverige og derfra videre til Sør-Somalia. Hennes svensksomaliske far skulle frakte henne ut av Norge og videre til Somalia. Der skulle hun, etter vår informasjon, kjønnslemlestes, og det var også fare for at hun ville bli holdt tilbake i Sør-Somalia i en årrekke. Bussavgangen var 18.10, og HRS kontaktet umiddelbart Oslopolitiet som raskt gikk til aksjon.

Men, til tross for avvergelsesplikten som ligger i loven om kjønnslemlestelse, sendte barnevernet jenta hjem til moren, som var medspiller med jentas far. Moren og faren er for øvrig skilt for en årrekke siden.

To titalls lemlestelser stoppet?

Etter at Oslopolitiet gikk til aksjon i desember og pågrep en norsksomalisk mor som nå er siktet for kjønnslemlestelse av datter i ungdomsskolealder, skapte dette betydelig uro i store deler av norsksomaliske miljø i Norge.

Fra ulike hold har HRS informasjon om at så mange som opptil 20 planlagte uttransporteringer av norsksomaliske jenter for kjønnslemlestelse denne juleferien ble avlyst.