Gi støtte

Ved å støtte oss økonomisk bidrar du til å sikre driften og omfanget av vårt arbeid. Det er opp til deg om og hvor mye du vil gi, men faste bidrag er generelt mer forutsigbart.

HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 50.000 per år, men dette krever at vi har ditt fødsel/personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer, som du kan sende til [email protected] eller [email protected] (du kan av sikkerhetsmessige årsaker sende det i to e-poster).

Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Alle opplysninger vi har på deg vil bli behandlet konfidensielt.

Paypal

Gi et engangsbeløp?

Betale faste bidrag?
Overføring via bank

Ønsket sum kan overføres til kontonummer 5079 06 06261. Faste overføringer også kan settes opp. Husk å oppgi navn og adresse på overføringen, og fødsel/personnummer (11 siffer) må sendes til HRS hvis du ønsker og kvalifiserer til skattefradrag.

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne på e-post.