Ære og status: – De er syke etter anerkjennelse

Hvordan er det for barn i Norge å vokse opp i æreskultur? Hvorfor slutter mange av guttene seg til kriminelle gjenger? En ung kvinne fra Midtøsten gir en treffende forklaring i en ny bok om æreskulturens konsekvenser: "Statusen og kameratskapet hos de kriminelle gjengene blir en erstatning for...