Gladnyhet fra Danmark: Innvandrerkvinner stormer inn på arbeidsmarkedet

I disse tider trenger man en gladmelding, og det må kunne kalles gledelig at innvandrerkvinner i Danmark nå stormer inn på arbeidsmarkedet. Det viser igjen at politikk nytter - hvis man setter makt bak kravene.