Sverige: Voldsom økning i seksualforbrytelser

Hovednyheten i det svenske nyhetsbildet er at befolkningens tillit til politiet er i fritt fall og at kvinners utrygghet øker. Det er imidlertid ikke det eneste som har økt: Rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nasjonale trygghetsundersøkelse viser at forsøk på eller fullbyrdet seksuell...