Hvor mange med rett til norsk statsborgerskap finnes i verden?

Svaret er at det vet ingen, men vi vet en del om hvor mange som er blitt tildelt norsk statsborgerskap fra utlandet - fordi mor eller far er norsk statsborger, og som dermed gir barna rett til norsk statsborgerskap. Praksisen passer som hånd i hanske med blant annet flerkoneri og er en mulighet...