Det blir aldri godt nok

Krav om samling og dialog der premisset er at motparten fysisk kneler, handler sjeldent om solidaritet. Krav om offentlige unnskyldninger for hva andre har gjort og krav om å ta ansvar for andres krenkede følelser, handler oftere om maktutøvelse. Men skal man unnskylde for noe en ikke mener...