Nikab: Er det noe å ha dialog om?

Politikere lar seg avfotografere med kvinner i nikab, som en slags solidaritet. Solidaritet med hvem?