Anbefalt

Elin Ørjasæter om NRK og «Faten tar valget»

Elin Ørjasæter trakk seg fra Kringkastingsrådet som følge av NRKs merkverdige behandling av innsendte klager, og følger opp saken etter å ha sett programmet.

«Det store spørsmålet nå er hvorfor NRK har gått så voldsomt ut i en debatt som hviler på et fullstendig feil premiss, nemlig at Faten er programleder. Hvorfor gikk Kringkastingssjefen ut og og fordømte klagerne på gammeltestamentlig vis, i stedet for kort å opplyse om at dette ikke var en progamleder-funksjon? Riktignok forklarer Per Arne Kalbakk og Håkon Moslet i NRK at Faten bare representerer seg selv. Men de oppklarer ikke ved å si det opplagte: Faten er ikke programleder. Hun er hovedperson i en dokumentarfilm. Så enkelt kunne NRK kastet olje på vannet. I stedet helte NRK på bensin, ved å sitere fra åpenbart både provoserende og rasistiske klager i både Dagsnytt atten og i Dagsrevyen», skriver Ørjasæter.

Les resten her.