Politikk

Intervju med forfatteren bak ”Eurabia”

I 2005 besøkte forfatteren av boken ”Eurabia”, Gisèle Littman, kjent under pseudonymet Bat Ye’or, den danske hovedstaden. Berlingske tidende brakte et intervju med kvinnen bak teorien om et arabisert Europa som nå er i sentrum for vår oppmerksomhet etter terroren i Oslo og på Utøya. Rights.no har fått tillatelse til å republisere intervjuet.

Europa – et kontinent uten identitet

Af Bent Blüdnikow, bbl@berlingske.dk, Fredag den 18. november 2005

Den egyptiske forfatter Bat Ye’or har skabt ballade med sin seneste bog »Eurabia«. Europa har allerede opgivet kampen, siger hun, og er blevet til blandingsproduktet Eurabia. Kontinentet har mistet sin identitet.

Da Bat Ye’or var en ung pige, måtte hun flygte fra Cairo, og med sine forældre fandt hun asyl i London. Året var 1957, og ikke alene Bat Ye’ or, men størstedelen af jøderne fra de muslimske lande måtte i disse år flygte. Samlet set forlod ca. 600.000 jøder de muslimske lande i disse år. En exodus vi stort set ikke har hørt om i europæisk presse.

Nu er Bat Ye’or i København for at deltage i Trykkefrihedsselskabets konference om ytringsfrihedens grænser. I mellemtiden er hun blevet et kendt navn. Hun skabte sig først et navn i faglige kredse ved at forske i kristne og jøders forhold i muslimske lande og konkluderede i en række bøger, at myten om muslimsk tolerance over for deres ikke-muslimske undersåtter ikke holdt vand. Hun bruger pseudonymet Bat Ye’or, der betyder Nilens Datter, for ikke at risikere chikane.

Det var imidlertid først i år, at hendes navn blev kendt uden for faglige kredse. Hun udgav i januar bogen »Eurabia«, hvor hun skildrer Europa som et vaklende kontinent, der byder sig til over for de muslimske lande og i realiteten er parat til at opgive sin egen kristne identitet. »Eurabia« har givet genlyd i både England og Frankrig, og selv om Bat Ye’or har været kritiseret stærkt i medierne, så har hendes udtryk Eurabia slået an. Det velanskrevne engelske magasin Spectators sidste nummer havde Eurabia skrevet hen over forsiden og flere artikler lænede sig mod Bat Ye’ors konklusioner.

Din fremstilling af den muslimske intolerance over for sine minoriteter står i stærk modsætning til den normale fortælling i Vesten?

»Det gør den, men jeg er gået til de oprindelige kilder for at undersøge forholdene og kunne konstatere, at jøder og kristne gennem århundreder var udsat for ekstrem undertrykkelse. Der foregik en dehumanisering, hvor disse minoriteter var underkastet diskrimination.« Det er ikke en historie, som Vesten har gjort noget for at fortælle. Hvordan kan det være?

»Fortællingen om den tolerante behandling af minoriteter i de muslimske lande er en moderne myte. Den begyndte, da de vestlige kolonimagter erobrede områder i Mellemøsten efter osmannerrigets sammenbrud, og de fik behov for at stå sig godt med de arabiske masser. Men det spillede også en rolle, at Vestens intelligensia var præget af venstredrejning, og fortællingen om de tolerante muslimer blev vendt mod Vestens egen tradition og koloniale fortid, som venstrefløjen foragtede.«

Dækker hundreder af årBat Ye’ors bøger om minoriteterne i de muslimske lande dækker mange hundreder af år, og hun forsøger at se historien i lange perspektiver. Ifølge Bat Ye’or står vi netop nu i et afgørende øjeblik i Europas historie, hvor udviklingen henimod et Eurabia, der ikke længere er et klassisk kristent Europa, men et kontinent med en blandingskultur, allerede er begyndt.

I din nye bog Eurabia forsøger du at dokumentere, at denne proces er i fuld gang. Hvornår startede den?

»Vi så starten på det i 1970erne under den første oliekrise. Der indledtes allerede dengang meget tætte politiske forhandlinger mellem EF og de arabiske lande, forhandlinger der formaliseredes i den såkaldte Euro-Arabiske Dialog (EAD). Dette samarbejde er meget omfattende og sikrer Europa energi og samhandel. Til gengæld har de arabiske lande sikret sig politisk støtte fra de europæiske lande, selv om denne støtte kan variere fra land til land. Det har betydet en ensidig støtte til PLO, og så længe han levede til PLOs formand Yassir Arafat og en støtte til arabiske sager i internationale fora.«

Eksisterer Eurabia allerede i dine øjne?

»Ja, det fungerer, og netværket bliver stadig tættere. Jeg vil gætte på, at også Danmark er dybt involveret i at byde sig til med venskabelige dialoger med arabiske regimer. Den parlamentariske Association for Euro-Arabic Coorperation, der blev stiftet i Paris i 1974, har nu over 600 medlemmer og er aktiv i alle nationale parlamenter. I denne lobbys grundlag står, at man vil fremme støtte til de arabiske folk og den palæstinensiske sag.«

De fleste danskere vil sikkert tænke, at det lyder konspiratorisk?

»Det er ikke konspiratorisk, for tilstrækkelig mange dokumenter er offentlige og til at læse. Men den fulde sandhed om denne politiks rækkevidde er skjult for den europæiske offentlighed. Eksistensen af antiamerikanisme og antiisraelitisme er helt evident i dette Eurabia, men er ikke erkendt af offentligheden, hvor Europa fremstilles som et civiliseret og fredssøgende kontinent over for et brutalt og krigsliderligt USA og Israel. Det er selvbedrageri.«

Men de europæiske medier kan jo rive tæppet væk under selvbedraget?

»De europæiske medier er ikke frie, og det kan vi se på den måde, de fremstiller både USA og Israel. Tag som et eksempel racismekonferencen i Durban i 2001, hvor konferencen stort set udelukkende kom til at handle om amerikanernes ansvar for negerslaveriet og Israels behandling af palæstinenserne. Ingen europæiske lande udvandrede, men overlod det til USA, Canada og Israel at forlade det absurde teater. Men denne virkelighed blev ikke skildret i europæiske medier.

Konspiration?Den engelske kommentator David Aaronovitch, der også er jøde, skriver i denne uges udgave af The Times, at Bat Ye’ors fantasi om et Eurabia, hvor araberne har til hensigt at undertrykke det kristne Europa, er en farlig konspiratorisk ide, og at hun ser bort fra, at hovedparten af muslimer er ganske normale, civiliserede mennesker, der ønsker et fredeligt liv.

Er det en konspiration Bat Ye’or?

»Overhovedet ikke og jeg mener også, at de fleste muslimer er fredelige mennesker, men det er ikke i modstrid med, at der eksisterer et fælles projekt fra politisk hold om en sammensmeltning mellem Europa og den arabiske verden«.

Hvor langt mener du udviklingen af Eurabia er kommet?

»Eurabia er under udvikling. Vi har set resultatet af denne politik i form af en særdeles tolerant immigrationspolitik og fremstillingen af det multikulturelle samfund som et ideal. Dette Eurabia vil have et betydeligt magtpotentiale og vil kunne udfordre USA og delegitimere Israel.«

Ser du den stærkt Bush-kritiske holdning i europæisk presse som udtryk for eurabismen?

»Ja absolut. Hadet til Bush og hans administration er udtryk for antiamerikanismen i Europa er i stadig vækst. Forskellen på Europa og USA er, at Europa ikke ønsker eller kan forsvare sine egne værdier og identitet. USA derimod kæmper for demokratiske og sin nations værdier. I desperation og jalousi giver Eurabia sig sine følelser i vold, og det ytrer sig i en ensidig pressedækning af internationale forhold, som hovedsagelig er koncentreret omkring en oppisket antiamerikansk stemning.«