| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering > Woon har et stort forklaringsproblem

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Av Hege Storhaug, informasjonsleder Human Rights Service

Long Litt Woon fremsetter direkte løgn på kommentarplass i Aftenposten 8.mars, og misleder leserne grovt ved å blande sammen ulike problemstillinger knyttet til innvandringen.

Det er utrolig at en aktiv debattant fremdeles ikke har forstått den såkalte 24-årsregelen for familiegjenforening, som innebærer at herboende part – som betyr alle i Norge – og person utenfor EU må være 24 år for å få bosetting her ved nyetablerte ekteskap. Økt aldersgrense til 21-24 år er luftet som en mulig løsning av Regjeringen. Hvilken agenda har Woon når hun sier: ”Forslaget om aldersheving som vurderes, skal ikke gjelde for alle; kun dem med bakgrunn fra enkelte land”? Woon bør vise ansvar og peke konkret på hennes kilde til denne desinformasjonen. Hun fortsetter i samme stil: ”Hverken staten eller foreldre skal bestemme hvem de unge, med eller uten innvandrerbakgrunn skal gifte seg med”, som med all tydelighet viser total tankebrist. Regelen om 21 (EU-direktiv innført i Nederland) eller 24 år (Danmark) handler om rett til å hente ny ektefelle hit. Man kan selvsagt fremdeles gifte seg når man er 18 år, uten at staten blander seg inn.

Grov desinformasjon og tankebrist fortsetter: ”Sammenliknet med innvandrere henter dobbelt så mange etnisk norske sine ektefeller fra utlandet.” Hva mener hun med termen innvandrer? Dansker, amerikanere? Som vi ikke har integreringsproblem med. Hva menes med utlandet? Over kjølen? Problemstillingen knyttet til henteekteskap er kun relatert til land utenfor EU, og først og fremst ikke-vestlige land. Dette vet Long, eller? Tvangsekteskap, proformaekteskap, familieekteskap og integreringsproblem – har Long noensinne lest ett ord om disse problemstillingene knyttet til vestlig innvandring?

Grov desinformasjon og tankebrist fortsetter: ”SSB opplyser at når utviklingen av ekteskapsinngåelser har økt, skyldes dette ekteskap mellom etniske norske menn og ikke-vestlige kvinner. I de siste årene har ekteskap mellom etnisk norske og utlendinger utgjort over 20 prosent av alle inngåtte ekteskap i Norge. Såkalte ’henteekteskap’ er et majoritetsfenomen.” Her blandes antall og andel til den totale kortslutningen, og igjen blandes begrepene ikke-vestlig og utlendinger generelt. Debatten rundt henteekteskap er kun relatert til ikke-vestliges beviselige kontinuerlige henting av ektefeller i opprinnelseslandet. At noen norske menn kynisk utbytter kvinner i tredje verden, er et alvorlig, men helt annet problem, som HRS har foreslått en rekke konkrete tiltak for å få bukt med. Vi har også statistisk gjennomdokumentert i tre runder (sist i januar) at ikke-vestliges henting av nye ektefeller de siste ni årene ligger formidabelt høyt. I sentrale grupper er hentingen oppe på 70-80 prosent. Og det er ingen generelle tegn til nedgang, heller ikke blant de som har giftet seg i andregenerasjon. I 2004 var endog pakistanske andregenerasjon gutter og jenter oppe på hele 80 % henting. Hvorfor feier Woon denne alvorlige utfordringen under teppet? Og at gruppen andregenerasjon er ung, dvs. at mange enda ikke har giftet seg, tilsier at vi kan stå overfor en formidabel økning i andelen henteekteskap.

Grov desinformasjon og tankebrist fortsetter: ”Antall søknader om familieetablering som sendes av personer under 18 år, er ikke så høy som statsråden frykter.” Hva statsråden ”frykter”, vet ikke vi, men faktum er: Regelen i dag er at man skal være 18 år for å søke ektefelle hit. Unntak kan gjøres ned til 16 år. Tall frembrakt i HRS-rapport (november 2005), viser at i perioden 2004 til medio 2005, var 11 norskpakistanske søkere om ektefelleinnvandring under 18 år. En søker om å hente forlovede hit var 14 år, åtte andre var under 18 år. 14 pakistanske ektefeller som ville til Norge var under 18 år. Totalt 48 prosent av herboende parter var under 23 år. Vi håper statsråd Hanssen har fått med seg dette.

Også Woon er med på laget som ynder å fremstille Danmark som innvandrerfiendtlig. Tittelen i hennes kommentar er endog: ”Ekstremister i feministklær.” Man må virkelig undra seg over hvilken karakterstikk Woon vil benytte den dagen hun skal omtale faktiske ekstremister. Woon har åpenbart minimal innsikt i danske forhold. At den ene meningsmålingen etter den andre av byrået Catinét viser at dansker generelt er meget vennlig mot nydansker og mer positive til innvandrere i dag enn før 24-årsregelen og en rekke andre tiltak innen feltet ble innført i 2001, er således faktum som ignoreres totalt. Siste nytt fra Danmark om effekten av 24-årsregelen, er at antall 20-åringer som tar videre utdannelse har økt fra 10 til 17 prosent i perioden 2001 til 2004. Videre føler flere ikke-vestlige generelt seg bedre integrert i dag enn da endringene kom i 2002.

Når du bidrar med dine meninger Long Litt Woon, bør du i det minste unngå at det blir Løgn, Litt Woon.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2006