| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering > Lite edruelig kampanje for status quo?

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Publisert i VG 17. februar 2006

Av Hege Storhaug, informasjonsleder Human Rights Service

Ære være vår nye statsråd for innvandringspolitikk og integrering, Bjarne Håkon Hanssen, som gir klare signaler om behov for en ny og langt mer forsvarlig utlendingslov (VG 1.februar). Men lite ære tilfaller medienes oppfølging av utspillet til Hanssen. Tvert om var vi vitne til massiv desinformasjon, grove misforståelser og en fullstendig ensidig kildebruk i flere medier. Hva er dette?

Dagens utlendingslov legger forholdene til rette for å bruke unge som levende visum. Vi øyner håp om at Hanssen, som første statsråd, vil ta et solid grep om samfunnsondet tvangsekteskap, ved nettopp å endre utlendingsloven. Hanssen vil ha debatt om økt aldersgrense for å hente nyetablert ektefelle til Norge, tilknytningskrav og økt forsørgerkrav. Hele den politiske fjøla, fra SV til Høyre, med politikere med norsk og ikke-vestlig bakgrunn, slapp ukritisk til over tre sider i VG dagen etter. I tillegg kommenterte VGs Pernille Huseby utspillet. Vi i HRS, som har jobbet kontinuerlig med slike regelendringer siste årene, kunne konstatere at verken VG eller politikerne har forstått (eller vil forstå?) Hanssens tanker. Årets kanskje viktigste debatt starter dermed på feile premisser. Dette er alvorlig.

Konkrete feil: Huseby skriver at ”en dansk mann som gifter seg med en thailandsk alenemor, vil for eksempel ikke kunne bosette seg i Danmark. Tilknytningen er størst til Thailand.” Nei, dette er helt feil! Tilknytningen er lik til Danmark og Thailand, og hun kan derfor flytte til Danmark. Man teller ikke med barn, hvis dette var Husebys idé. Huseby slår fast at statsminister Fogh Rasmussens sønn, som har bodd noen år i USA sammen med amerikansk hustru, ikke kan bosette seg i Danmark med henne. I all verden! Henrik, som han heter, er i dag 27 år. Han er dansk statsborger. Når han er 28 år, faller hele tilknytningskravet bort. Dessuten; hans hustru kan flytte til Danmark når som helst hvis hun har arbeid eller en studieplass å gå til. Kravet faller også bort for dem som ikke er statsborger, men som har oppvekst og 28 års botid i Danmark. 28-årsregel tar vi for gitt at Hanssen også vurderer.

Huseby hevder feilaktig at Danmarks 24-årsgrense, samt forsørgerkrav (på kun 120 000 kr), presser de unge ut av skolen og over i ikke-faglært arbeid. Dette er en udokumentert påstand med logisk brist. 24-årsregelen holder nettopp de unge på skolebenken, noe som er dokumentert.
På reportasjeplass får Rita Kumar, leder i KIM, desinformere grovt om at økt aldersgrense kun skal gjelde innvandrere (!). Tror hun at Hanssen vil ha FN på nakken? Ingen har noensinne foreslått regelverk for enkelte grupper! Dessuten; økt aldersgrense for å kunne hente nyetablert ektefelle til Norge, betyr fortsatt at hvem som helst kan gifte seg med hvem som helst og hvor som helst når de er 18 år.
Det ropes rungende fra flere hold om brudd på menneskerettigheter (MR). Vel, uansett hvor høyt man roper, så bør man først sjekke gehalten i påstanden. Et EU-direktiv anbefaler 21-årsgrense for å hente ny ektefelle. Ville EU anbefalt 21 år hvis dette strider mot MR?

FNs MR-erklæring, artikkel 16, omhandler retten til familieliv, men det sies ingenting om retten til å hente nyetablert ektefelle til den ene eller andre av partenes hjemland. Det samme er forholdet i Den Europeiske MR-konvensjonen. Hva gjelder tilknytningskravet og MR, foreligger det faktisk dommer fra MR-domstolen i Strasbourg som ikke gir et ektepar rett til å velge hvilket land de ønsker å bosette seg i (Abdulaziz, Cabales og Balkandi, 28.05.85).

VG påstår at ”den eneste offisielle statistikken som finnes om tvangsekteskap”, er fra Krisesentersekretariatet, og refererer til 56 tvangsgiftede kvinner i 2003. Men det finnes ingen offisiell statistikk. Ved å sjekke med Røde Kors, UDIs kompetanseteam med flere, kan man danne seg et bilde av hvor mange hundre saker de får årlig. Dessuten; menn tvangsgiftes også. I vår siste apport dokumenterer vi at henteekteskap i 2.generasjon pakistanske gutter nå er oppe i hele 80 % (2004-tall), et tall ingen kan avfeie som irrelevant knyttet til tvang.

Anja Bredal bekrefter i kronikk i VG (11.02) mange former for overgrep knyttet til tvangsgifte; tidlig giftermål, tvang om å føde barn, og dumping i utlandet. Hun mener Hanssens ideer ikke vil løse problemene. Dette fordi foreldre vil finne nye smutthull til å utøve overgrep. Bredal utviser således bred mistillit til foreldre, som faktisk selv kan ønske endringer som frigjør dem fra å bruke barna i en menneskehandel. Hun har heller ikke ett forslag til løsning. Hun synser. Og hun påstår at Hanssens forslag kan føre til at unge mister hjemlandet sitt, Norge. Mindre konstruktiv kan man knapt være. Dagens mangel på tilknytningskrav er en hovedgrunn til at flere tusen barn og unge nettopp er tatt ut av Norge!

Standpunkt mot en ny politikk bør tas på et faktuelt grunnlag. Det er således skuffende at også Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) avviser at nevnte endringer vil virke, all den tid de virker i Danmark, og har over 70 % støtte i befolkningen, samt at unge nydansker og mange av deres foreldre er fornøyde, i følge rapporter. Det er like urovekkende at Karin Andersen (SV) avfeier forslagene med at de er gode hvis man vil ”kjempe frem en strengere innvandringspolitikk” (Aftenposten 2.februar). Synes Andersen dagens politikk er verdig et samfunn bygd på humanisme og solidaritet med de som er gjort svake i umenneskelige system? Synes Andersen at innvandring skal skje ved bruk av unge og ektesengen?

Les også HRS' tidligere kommentar av statsrådens regler: "De vil ikke virke. Punktum."

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2006