| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Exit folkehjemmet Sverige - kapittel for kapittel

16.04.07: Boken "Exit Folkhemssverige" tar et oppgjør med naivismen i den svenske innvandringspolitikken og tåkeleggingen og fortielsen av de omfattende økonomiske og sosiale problemene Sverige står overfor. Ikke overraskende er boken forsøkt tidd i hjel av både media, politikere og intellektuelle, til tross for at bokens avsendere har faglig tyngde, som eksempelvis professor Jonathan Friedman. Forfatterne går nå til det skrittet å legge ut boken på Internett, kapittel for kapittel.

Innledningen av Jonathan Friedman kan leses her


Regler og lover om statsborgerskap

13.04.07: I forgårs ble dansk-marokkaneren Said Monsour dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha oppfordret til terror i Danmark. Han fikk likevel beholde sitt danske statsborgerskap, som han har i tillegg til sitt marokkanske statsborgerskap. Påtalemakten vurdere nå å anke saken, slik at Monsour kan bli fratatt sitt danske statsborgerskap, melder Kristelig-Dagblad.dk. Muligheten for at Monsour kan miste sitt danske pass er dypt diskriminerende, mener lederen for Rådet for Menneskerettigheder, advokat Bjørn Elmquist. ”Havde det været en person, der var født med dansk statsborgerskab, kunne han nemlig ikke have mistet det”, sier Elmquist, og fortsetter: ”Diskrimineringen er åbenbar. De folk, der ikke er pæredanske, men har en relation til udlandet, vil man have noget nemmere ved at fratage statsborgerskabet. Dermed er det ikke handlingen, der er afgørende, men ens personlige omstændigheder. Lovgivningen har her taget hovedet under armen alene for at udvise nultolerance, og det er folkeretsligt dybt kritisabelt”.

Loven i Danmark sier at man kan miste sitt danske statsborgerskap hvis man har løyet for å erverve seg det, eller hvis man gjør forbrytelser mot statens sikkerhet og utgjør en fare for riket. Siden Mansour har dobbelt statsborgerskap kan han dermed ikke blir statsløs selv om han ikke får beholde sitt danske pass.

Docent i strafferett ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, har en annen mening, og sier at hvis det ender med at Monsour mister sitt danske statsborgerskap, er det ikke et uttrykk for et urimelig eller diskriminerende rettssystem. ”I princippet er det logisk nok, at en person, der også er statsborger i et andet land, må kunne henvises til at slå sine folder der, hvis vedkommende krænker en grundlæggende loyalitetspligt over for det danske samfund ved at gøre sig skyldig i alvorlig undergravende virksomhed. Der er ikke nogen praktisk forskel på dette og et tilfælde, hvor en person, som har boet her siden sin barndom uden at få dansk statsborgerskab, udvises på grund af alvorlig kriminalitet. Desuden har jeg ikke kendskab til tilfælde, hvor domstolene er gået for vidt i anvendelsen af reglerne”, sier Vestergaard.


Sahlin vil utfordre til svensk innvandrerdebatt

13.04.07: Det er vel få land som har en så undertrykt innvandrerdebatt som Sverige - noe som ikke minst synes å skylde sosialdemokratenes Mona Sahlin. Derfor er det et åpent spørsmål om det er Sahlin som er den beste til å utfordre til en "innvandrerdebatt", slik som VG Nett melder i dag. Salhin har ved flere anledninger uttalt seg på en måte som nærmest kan oppfattes som om Sverige ikke har noen kultur eller verdi. For eksempel uttalte hun - som integreringsminister - fra en talestol i 2002 i moskeen til det Kurdiske Rigsforbund, ”respektfullt” ikledd slør, følgende: "Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker."

I forbindelse med utgivelsen av boken "Men størst av alt er friheten" (2006) uttalte Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, i et intervju med Magazinet.no seg om forskjellene mellom Danmark og Sverige: "Sverige og Danmark har tilnærmet lik kulturbakgrunn, men fullstendig forskjellig politisk kultur. I Danmark er det slik at politikerne lytter til hva folket vil, og politikken formes ut fra folks ønsker. I Sverige er det slik at politikerne forteller folket hva de trenger og hva de skal mene," sa Storhaug, som mener noe av forklaringen også ligger i svensk bondeanger fra landets historie fra andre verdenskrig. "Men det handler nok også om denne politiske kulturen som er skapt i Sverige, der vanlige folks meninger og erfaringer i dagliglivet ikke teller. Det er Mona Sahlin og co som vet best."

Så da blir det jo spennende å følge med hvordan Sahlin, nå som partileder, ønsker at denne debatten skal være.


Ikke likegyldig hvilken innvandring Norge har

12.04.07: ”Det er blitt hevdet at debatt om innvandring til Norge plutselig er blitt stueren. Det spørs om ikke den tidligere taushet heller skyldes intellektuell feighet. Mange har vært uvillige til å engasjere seg i debatt om innvandring av frykt for å bli satt på bås med nasjonalister med trang horisont og begrensede intellektuelle evner. Det er på tide å la slik prippenhet fare,” skriver islandskfødte Rögnvaldur Hannesson, professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Hannsesson påpeker at det ikke er likegyldig hvilken innvandring Norge har, og han mener videre at ”den muslimske innvandring til Europa er en tikkende, tidsinnstilt bombe.” Hannesson bekymring er først og fremst knyttet til de som er i opposisjon til Vesten og som finner inspirasjonskilde i en ”pervers, fundamentalistisk variant av islam”. Dette er grupper som tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrap – og som ikke beriker det norske samfunnet. Han stiller også følgende spørsmål: Mange har lenge hevdet at arbeidsinnvandring til Norge er nødvendig fordi et stadig økende antall pensjonister må forsørges av færre og færre arbeidende - har det noe for seg?

Les Hannessons innlegg hos E24.no


Regjeringen vil frarøve u-land for helsepersonell

27.03.07: Regjeringens humane profil synes ikke å strekke seg lengere enn til å sikre egen alderdom. I dag meldes det at Norge har behov for minst 130 000 nye stillinger i helsetjenesten de neste årene, og flesteparten av disse vil regjeringen hente i fattige u-land. Sammen med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har utviklingsminister Erik Solheim (SV) sett på hvilke muligheter Norge har for å dekke behovet for arbeidskraft i helsesektoren. "Vi blir eldre, og vi kan helbrede sykdommer som det tidligere ikke fantes medisiner for. Vi har ingen muligheter for å løse dette isolert sett. Jeg er bombesikker på at når Carl I. Hagen sitter på sykehjem, vil han veldig mye heller bli behandlet og pleid av en afrikaner, en inder eller en tamil, enn ikke å få noen pleie i det hele tatt," sier Solheim med et smil om munnen, skriver NRK.no.

Men det kan være at utviklingsministerens smil vil stivne etterhvert, i alle fall hvis det går opp for han at dette vel så mye kan være et særdeles egoistisk forslag fra steinrike olje-Norge. For hvordan skal utviklingsminsteren forklare at å importere aktuelt helsepersonell til Norge kan bidra til utviklingen i den fattige del av verden - der helsepersonell virkelig er en mangelvare? Og der spørsmålet slett ikke trenger å være hvor gamle de blir, men om de i hele tatt har utsikter til et liv. Men Hanssen og Solheim tror at dette er en vinn-vinn-situasjon fordi "noen vil dra hjem etter å ha jobbet på en norsk institusjon en stund." Vi registrerer at regjeringen ønsker å iverksette en storstilt prosjekt på "tro".

Sykepleierforbundets leder, Bente Slaatten, tror knapt det hun hører og lover kamp, ikke minst knyttet til det etiske perspektivet: "Sykepleiermangelen er global. I Europa har vi ti ganger så mange sykepleiere som i Afrika, bare sør for Sahara trengs det 600 000 nye sykepleierårsverk for å oppfylle Tusenårsmålene. Dette dreier seg om grunnleggende helsetjeneste som barnedødelighet, tuberkulose, HIV, AIDS, og så videre," sier Slaatten.

I tillegg til regjeringens "ønske" om å frarøve den fattige delen av verden for attraktivt helsepersonell, skal norske pasienter sendes til den 3. verden for å få behandling. Spørsmålet er - behandling av hvem? For det er vel liten tvil om at det vil være særdeles attraktivt å komme til Vesten (Hanssen husker kanskje sitt eget utsagn fra sin Pakistan-tur, der han sa at å komme til Vesten er større enn å bli Lotto-millionær?), og det gjenværende kvalifiserte helsepersonellet vil kunne bidra til ytterligere å øke klasseskillene mellom fattig og rik. Som Slaatten sier det: "Hvis Norge og andre rike land begynner å sende pasienter til fattige land, vil det bety at det høyt kompetente helsepersonellet i disse landene vil begynne å behandle de rike pasientene og ikke de fattige pasientene."

Ja, dette var ikke mye å smile av.


Ulovlige innvandrere skal telles

23.03.07: Sjokktall viser at omlag 22.000 personer har rømt fra asylmottak i Norge siden år 2000 og oppholder seg ulovlig i Norge, eller har forsvunnet ut av landet, skriver Aftenposten.no. Oppgaven med å telle ulovlige innvandrere er vanskelig og vekker internasjonal oppmerksomhet. Frode Forvang, som er assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) innrømmer at dette feltet har vært vanskelig: ”Dette vet vi veldig lite om. Vi har aldri tallfestet hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge. De tall som tidligere er nevnt i mediene, er svært lite underbygde”, sier han til avisen.

Prosjektet med å telle alle de som har rømt fra mottak og ulovlige innvandrere i landet, blir planlagt i samarbeid med politiets registre og Statistisk Sentralbyrå.


FN forventer enorm folkevandring til rike land

16.03.07: De nyeste prognoser fra FN forteller at i løpet av de neste fire årtier vil medføre en global folkevandring uten sidestykke i menneskehetens historie, melder Telegraph.co.uk. Minst 2,2 millioner immigranter vil ankomme den rike verden hvert år frem mot 2050. Storbritannias befolkning vil stige fra dagens 60 millioner til 69 millioner, stort sett utelukkende knyttet til innvandringen. I Afrika, Asia og Midtøsten vil befolkningen øke med milliarder, og av disse vil flere titalls millioner innvandre til Europa og Amerika. Samtidig vil den opprinnelige befolkningen i de fleste land i den rike delen av verden enten stagnere eller synke i antall.


Innvandring i fokus i fransk valgkamp

14.03.07. Innvandring er i fokus ved den franske presidentvalgkampen. Ifølge Dagsavisen.no. frykter mange franskmenn at deres egen kultur og deres egne tradisjoner skal bli borte, hvilket skaper bekymringer. "Innvandringspolitikk bør stå i første rekke på vår nasjonale, europeiske middelhavske og internasjonale agenda," sa de konservatives presidentkandidat, innenriksminister Nicolas Sarkozy, da han nylig besøkte Sør-Frankrikes største by Marseilles, kjent for å være porten til Frankrike for lovlige så vel som ulovlige innvandrere fra den andre siden av Middelhavet.

Dagen før hadde Jean-Marie Le Pen besøkt den samme byen, og Sarkozy ble spurt om hva som er forskjellen mellom dem. Til dette svarte Sarkozy: "Jean-Marie Le Pen har gjort innvandring til en kjepphest. Jeg forsøker å gjøre innvandring til et tema for handling. Han er for null innvandring, jeg er for utvalgt innvandring." Sarkozy mener det er farlig å legge lokk på debatten, og at det bare vil føre til at ekstremistene legger beslag på temaet.


Utviste kriminelle får bli

13.03.07: En fersk oversikt fra Utlendingsdirektoratet viser at mange kriminelle utlendinger som har fått utvisningsvedtak, inkludert de som sitter i fengsel i Norge og skal etter planen utvises etter endt soning, får bli i Norge likevel, melder Aftenposten.no. I 2006 ble 580 kriminelle med utenlandsk bakgrunn utvist, likevel fikk 250 av dem bli i landet.

Nejyar (28) sitter bak murene i Oslo fengsel, og forteller dette til Aftenposten: "Selv om UDI vil ha meg ut, kommer jeg ikke til å forlate Norge når jeg slipper ut herfra neste år. Siden jeg ikke har mulighet til å jobbe i Norge, kommer jeg mest sannsynlig til å jobbe svart og bo hos onkelen min," sier 28-åringen.

Ifølge politiet er det problem at utviste personer som det er vanskelig å få tvangsreturnert, blir kriminelle gjengangere.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007