| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 5

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Nesten 100 000 nye innvandrere til Sverige i 2006

20.12.06: Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige beregner at 96 800 nye innvandrere kom til Sverige i år. Dette skal være den høyeste innvandringen på 131 år, og er en økning på 48 prosent fra 2005. Gruppen irakere topper med om lag 10 000 nyankomne, mot 2 900 nyankomne i 2005, melder Dagens Nyheter.se. Ifølge SCB ligger den midlertidige asylloven (fra 2005) til grunn for den rekordhøye innvandringen i år.

Samtidig kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) med en beregnet folketilvekst i Norge for 2006. Tilveksten er beregnet til å bli 41 200 personer, som tilsier at at 4 681 400 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet. 45 prosent av folketilveksten skyldes et fødselsoverskudd, mens 55 prosent skyldes innflyttingsoverskudd fra utlandet.

Ved inngangen til 2006 var folketallet i Norge på 4 640 219. Av dette utgjorde innvandring 40 148, mens utvandringen var på 21 709. Befolkningsveksten var på 33 856.


Organiserte kriminelle kan få opphold

14.12.06: Kurdere fra Irak med MUF-tillatelse (midlertidig opphold uten familiegjenforening) er knyttet til storstilt svindel med biler. Bilene er kjøpt på kreditt i Norge. Regningen er aldri betalt, og mange av bilene er havnet i Irak. Virksomheten var trolig organisert, melder Aftenposten.no. "Disse personene ville blitt utvist hvis de hadde vært dømt. At de ikke er dømt, er problematisk," sier partileder i Høyre, Erna Solberg, om de kurdiske irakerne. Hun tror dette svekker folks respekt for myndighetenes regulering av hvem som kan få komme, og hvem som får bli her i landet. "Jeg har vanskelig for å tro at folk forstår at disse skal ha opphold på humanitært grunnlag. Det bør bekymre Regjeringen at de motarbeider myndigheter, gjør nesten hva som helst - og likevel får bli her."

Syv av dem som er innblandet i saken, er i Norge og søker igjen om opphold. Avgjørelsen faller på nyåret. Fordi de ikke er dømt i svindelsakene, er det mange faktorer som tilsier at de kan få bli. Politiet har henlagt sakene fordi det oppsto problemer med bevisene.


100 000 folkeregistrerte "borte"

07.12.06: Skattemyndighetene i Sverige avslører at opp mot 100 000 folkeregistrerte ikke bor i landet. Myndighetene mistenker at dette kan skyldes fusk med trygder. De ønsker nå å samkjøre ulike registre for å finne ut hvor mange som ikke fysisk bor i Sverige og som mottar en eller annen form for trygd urettmessig, melder Sydsvenskan.se

Den samme problematikken er gjeldende i Norge, men her har vi ingen mulighet for å finne ut hvor mange folkeregistrerte som ikke er i Norge. HRS har ved en rekke anledninger foreslått at det foretas en vurdering av gjeldende regelverk (og eventuelt praksis) for folkeregistrering, herunder de forskriftsmessige krav til utflyttingsregistrering. Ikke minst er dette viktig for å få klarhet i hvor barn og unge har store deler av sin barndom og oppvekst.


De fleste kommer på familiegjenforening til Norge

30.11.06: 254 000 førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge i årene fra 1990-2005, og 7 av 10 bor her fremdeles, melder SSB.no.

I perioden 1990 - 2005 innvandret det over 254 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Nesten halvparten, 110 000 eller 43 prosent, kom som følge av familieinnvandring. En tredjedel av innvandrerne har kommet som flyktninger (31 prosent), mens 14 prosent har sin bakgrunn i arbeidsinnvandring. 11 prosent av innvandrerne har fått en utdanningstillatelse og kom til landet på dette grunnlaget.

Det har vært en markert økning i familieinnvandring i angitt periode. Blant familieinnvandrede er det personer fra Thailand, Irak og Pakistan som utmerker seg. Fra hvert av disse landene har det vært over 6 000 gjenforeninger i perioden. Fra Russland, Somalia, USA, Tyrkia og Storbritannia har det vært mer enn 5 000 gjenforeninger.


Sterk nedgang i andelen innvandrere i Danmark

30.11.06: En ny fremtidsrapport justerer ned antallet av innvandrere i Danmark. Det kommer langt færre enn hittil beregnet. I den nye rapporten fra institusjonen DREAM heter det at innvandrere og etterkommere fra mindre utviklede land ikke vil vokse til 18 prosent i 2080, som først antatt, men til 8 prosent.

Forklaringen på det nedjusterte antallet er å finne i endringene som ble gjennomført i utlendingslovgivningen i 2002. Dette har ført til en markert nedgang i antallet av asylsøkere og ektefelleetableringer fra utlandet. Den nye fremskrivningen anses som positive for den offentlige økonomien, men rapporten fastholder betydningen av å få innvandrere inn på arbeidsmarkedet. Til Dagbladet Informationen sier forskningssjefen ved DREAM at: ”Indvandrere fra mindre udviklede lande har generelt en lavere erhvervsdeltagelse end den almindelige dansker. Det typiske billede for denne gruppe er, at der kun er én forsørger i familien, hvilket er et økonomisk problem, sådan som vi har skruet vores velfærdssamfund sammen. Vi stiller institutioner og skoler til rådighed, men det forudsætter i høj grad, at begge forældre er ude på arbejdsmarkedet," sier Lars Haagen Pedersen.

Årsaken til det dramatiske fallet i antallet av etterkommere forklares også med med innvandrerkvinner får færre barn. I 2000 var snittet 3,5 barn per kvinne, i dag er snittet 2,5. Denne nedgangen var forventet, sier Hagen Pedersen, men legger til at den kom raskere enn forventet.

Les artikkel hos Berlingske.dk


Malmø-politi hevder virkeligheten skal holdes skjult

20.11.06: "Som polis ser man konsekvenserna av de beslut som våra politiker fattar, på ett mycket konkret sätt. Den svenska invandringspolitiken är i grunden helt misslyckad. Dessutom kostar detta experiment oerhörda summor varje år. Politikerna försöker nu i efterhand att lappa och laga med olika idéer och åtgärder. Men det ju helt uppenbart för varje tänkande människa att det är på väg att gå åt helvete på ren svenska." Denne kraftsalven kommer fra en erfaren politimann i Malmø i Sverige. Til Folkets Nyheter tar han bladet fra munnen - men anonymt. For som han sier: "Vi har idag varken yttrande- eller åsiktsfrihet i Sverige. Så länge man tycker likadant som den politiska makteliten är man välkommen fram men annars?" Politimannen viser i denne sammenheng til sin tidligere kollega som mistet jobben da han kritiserte masseinnvandringens konsekvenser i Sverige.


Rekordstor befolkningsvekst

16.11.06: I tredje kvartal i år økte folketallet i Norge med 11 500 til 4 671 900 personer. Det bringer veksten fram til 1. oktober opp i 31 700 personer. I fjor var tallet 25 400. Den største veksten som er registrert i løpet av ett år i Norge, var på 39 200 og skriver seg fra 1946. Med 7 500 flere innbyggere i siste kvartal blir denne rekorden slått, melder SSB.no. Bortimot 34 000 personer har innvandret til Norge hittil i år, mens 16 900 har utvandret.

Også i Sverige øker befolkningen rekordraskt (se sak under).


Sveriges befolkning øker voldsomt

14.11.06: Ikke siden 1994 har Sverige hatt så stor befolkningsvekst som i år. Den 30. september var Sveriges befolkning på 9 103 551 personer. Årsaken til den kraftige veksten er økt innvandring, og da spesielt fra Irak. I tillegg fødes det flere barn, en økning som er på 5 prosent fra i fjor. Les i GP.se


100 000 personer har forlatt Nederland i år

13.11.06: I løpet av de første ni månedene av 2006 har nesten 100 000 personer flyttet ut av Nederland, hvilket er 12 000 flere enn i samme periode i fjor, melder Expatica.com. Halvparten er innfødte nederlendere. Fortsetter trenden, vil mer enn 130 000 forlate landet i år. I tre år på rad nå har flere forlatt landet enn antall nye innvandrere som har flyttet til Nederland. Hittil i år har 76 000 nye innvandrere slått seg ned i Nederland.


Høy innvandring og videreføring av velferd ikke mulig

06.11.06: På et NHO-seminar om arbeidsinnvandring sier leder i Civita, Kristin Clemet, langt på vei et nei til at det er mulig å opprettholde velferdstaten med høy innvandring. Clemet mener at det er mest lønnsomt å komme til Norge for dem med lavest kompetanse. Clemet tar også til orde for at vi må ha en åpen debatt om grunnleggende problemstillinger omkring innvandring og integrering. Hun fremhever utdanningens betydning for integreringen. Grete Brockmann mener migrasjon må møtes ut fra disse forutsetningene: begrense uønsket innvandring, ivareta humanitære forpliktelser og sikre utenlandsk kompetanse og innvandring.


Barn manipuleres til apati

30.10.06: Det er en stor sannsynlighet for at flykningbarn i Sverige manipuleres til apati, hevder psykiateren Tomas Eriksson. Han har blant annet avdekket barn som har blitt medisinert med antidepressiva og medisin mot schizofreni. Ved seponering av medisinene er barna symptomfri for apatien. I Sverige gjøres alt for å bekjempe forklaringsmodellene til Tomas Eriksson. Andre mener nemlig at barna lider av en sykdom kalt PRS (pervasive refusal syndrome), som ikke er klassifisert i internasjonale diagnose registere. Les i Dagen.se

Les også debattinnlegg av lege og spesialist i allmennpsykiatri Thomas Jackson, med tittelen "Så kallade apatiska flyktingbarn en grym teater" i Dagens Medicin.se


Gift med sin egen mor

27.10.06: En asylsøker som kom fra Irak i 1998 oppga til utlendingsmyndighetene at han var gift med sin avdøde brors kone. Han la frem en vielsesattest på ekteskapet, som viste seg å være falsk. DNA-test viste at ”kona” er hans egen mor. Mannen er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel, melder VG Nett

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007