| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Hvilken debatt ønsker Athar Ali?

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Av Christian Tybring-Gjedde

I sitt tilsvar til lederen av Human Rights Service, Hege Storhaug, i Aftenposten 27. juni, gjør representanten for Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, et tappert forsøk på å endre fokus for integreringsdebatten. Ali forsikrer oss om at han ser positivt på HRS` fokus på utfordringer i visse innvandrermiljøer, men at metodene som benyttes er gale.

HRS har gjennom nitidig og nøyaktig arbeid avslørt en rekke uheldige kulturelle og religiøse tradisjoner i flere innvandrermiljøer som bryter med de vestlige demokratiers verdigrunnlag. Dette gjelder blant annet tvangsgiftemål, bruk av fysisk makt i oppdragelse av barn og ikke minst undertrykking av kvinner. Dette er ikke enkelte trivielle situasjonsbetingede utfordringer, men systematiske overgrep som finner sted under dekke av kultur eller religion. At Athar Ali er mer opptatt av hvordan disse overgrepene presenteres enn å aktivt ta avstand fra dem er både trist og forstemmende.

De vestlige demokratier er bygget på likeverd, likestilling, ytrings- og religionsfrihet, toleranse og individuell frihet, og det finnes ingen religiøse eller kulturelle unnskyldninger for hvorfor disse verdiene ikke kan respekteres. Dette er universelle verdier som blant annet danner grunnlaget for FNs Menneskerettigheter og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Hege Storhaug har gang på gang påvist at store grupper etniske minoriteter regelmessig ignorerer disse verdiene, og at disse verdibruddene svært ofte skyldes videreføring av religiøse tradisjoner fra opprinnelseslandet. Som kommunist burde jo Athar Ali være den første til å ta et oppgjør med denne formen for religiøs intoleranse, særlig i de tilfeller hvor forkvaklede fortolkninger av urgamle arabiske tekster fører til generell ufrihet for menneskene som rammes.
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00post@rights.no © HRS 2002 - 2005